Privacy policy

PRIVACYBELEID EN COOKIEBELEID

PRIVACYBELEID

Dit is het privacybeleid van Wijnpakkettenonline (kvk-nummer: 77335430). In dit beleid tref je alle informatie aan over de persoonsgegevens die Wijnpakkettenonline verzamelt, verwerkt en de doeleinden waarvoor gegevens kunnen worden gebruikt. Wij verzamelen gegevens van gebruikers en klanten, eigenlijk van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met Wijnpakkettenonline. Wijnpakkettenonline, gevestigd te (5281 HD) Boxtel aan de Breukelsestraat 8, is verantwoordelijk voor de in dit beleid genoemde verwerkingen van persoonsgegevens en heeft hierbij een gerechtvaardigdbelang.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die Wijnpakkettenonline verwerkt, Wij zijn voortdurend op zoek naar manieren om te verbeteren en deze af te stemmen op persoonlijk wensen en behoeften. Wijnpakkettenonline gaat zo zorgvuldig mogelijk om met de verwerking van persoonsgegevens en handelt conform de geldende wet- en regelgeving.

Als je op onze website links aantreft naar websites van derden, zoals onze leveranciers, wijzen wij erop dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de verwerking van je persoonsgegevens via deze websites. Dit privacybeleid is niet van toepassing op het gebruik van andere websites. Wij verwijzen naar de websites van de derden voor hun privacybeleid.

Onze websites en de informatie daarop kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen in onder meer wet- en regelgeving  Het  kan dat  dit privacybeleid als gevolg daarvan van tijd tot tijd wordt aangepast. Wij adviseren je dan ook altijd de website regelmatig te raadplegen. De actuele versie van het privacybeleid is altijd te vinden op de websites. Neem het beleid regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuelewijzigingen.In het beleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op: 6 november 2020 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over jou, die verwijzen naar jou of die Wijnpakkettenonline op andere wijze in verbandkan brengen met jou. Je deelt persoonsgegevens met ons als je klant bij ons bent, als je contact met ons opneemt of als je een bestelling bij ons plaatst. Denk hierbij aan je naam,je telefoonnummer, je mailadres en je adresgegevens. Maar het betreft bijvoorbeeld ook het IP-adres van je computer.

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij? En wat doen wij met je gegevens?

De categorieën persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken:

  • gegevens over wie je bent en je contactgegevens

− gegevens over je bestellingen enbetalingen
− gegevens over je contactgeschiedenis metons

  • gegevens over het gebruik van onzewebsite

− gegevens over je reacties op en over ons op socialmedia
− gegevens die nodig zijn voor veiligheid en het bestrijden van fraude.

Concreet betreft het onder meer de volgende gegevens: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, woonland, factuuradres, IP-adres, e-mailadres, telefoonnummer, aflever- en betaalgegevens, kvk-nummer, bedrijfsnaam, btw-nummer, gebruikersnaam, wachtwoord, klikgedrag op de website, surf-, zoek- en bestelgeschiedenis. Per onderwerp   in dit privacybeleid wordt toegelicht als het meer of andere gegevens betreft.

Website

Functionaliteit en online diensten
Wanneer je de website bezoekt verwerken wij een aantal gegevens van je om de functionaliteiten van de online diensten te bieden en deze technisch te beheren.

Wij gebruiken de informatie ten behoeve van de functionaliteitvan de website, bijvoorbeeld voor het oplossen van  technische storingen of het verbeteren van  de beschikbaarheid of   het gebruiksgemak. De gegevens die worden verwerkt zijn bijvoorbeeld je IP-adres, de bezochte webpagina, de internetbrowser waarmee je surft, de duur van  een  bezoek en ander klikgedrag, dit wordt opgeslagen in cookies*.

Verplichte informatie
Als je verplicht bent bepaalde informatie te verstekken om toegang te krijgen tot functionaliteiten van onze website, zullen wij het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment dat hierom wordt gevraagd.

*Om ervoor te zorgen dat de website goed functioneert en om klanten fijn te laten winkelen maken wij gebruik van cookies. Totdat je op de website het gebruik van cookies enandere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of trackingcookies op jouw computer, mobiele telefoon oftablet.

Meer informatie over cookies is te vinden in het cookiebeleid van Wijnpakkettenonline. 

Account

Indien je een account aanmaakt dien je bepaalde gegevens op te geven ten  behoeve van   de inschrijving. Deze gegevens worden opgeslagen in jouw account. Deze gegevens kun je inzien en beheren.Als gegevens onjuist zijn kun jij deze zelf wijzigen.

Indien je een account aanmaakt en hiervan gebruik maakt, verwerken wij je gegevens om het account aan te kunnen maken en onze diensten te kunnen leveren. Wij zorgen ervoor dat je veilig kunt inloggen en van de onlinediensten gebruik kunt maken.

De bewaartermijn van de accountgegevens is in principe voor onbepaalde tijd. Je kunt zelf het account verwijderen indien je daar niet langer gebruik van wil maken. Je kunt de gegevens in het account ook zelf wijzigen of verwijderen. Indien je je gegevens hebt verwijderd zorgen wij ervoor dat dit binnen twee weken in onze databases wordt doorgevoerd.
 

Bestellingen

Indien je een bestelling plaatst, dan hebben wij persoonsgegevens nodig voor van het verzenden en bezorgen van je bestelling. Anders kan de bestelling niet bij jou worden bezorgd. Ook kun je op deze wijze op de hoogte worden gehouden van de status van je bestelling.

Jouw gegevens worden dus ook gedeeld met derden die door ons worden ingeschakeld voor de uitvoering van de koopovereenkomst, denk hierbij aan een tussen(leverancier) bezorgdiensten en distributiecentra. Lees hierover meer bij ‘’Met wie delen we je gegevens?’’.
 

Betaling

Als je bij ons een bestelling plaatst kan je op drie manieren betalen: vooraf, via iDeal/ Paypal of als de bestelling wordt bezorgd.

Indien je ervoor kiest vooraf te betalen, dan krijgen wij inzage in je naam en je IBAN nummer. Deze gegevens zijn noodzakelijk om vast te stellen dat jij de koopovereenkomst nakomt door betaling van de koopprijs.

Als je ervoor kiest online te betalen via iDeal of  Paypal  word  je naar  de  beveiligde omgeving van de betreffende bank,of Paypal geleid. Zodra je onze website verlaat, hebben wij geen zicht of controle op wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt. De benodigde gegevens om de bestelling en betaling af te ronden worden automatisch gedeeld met iDeal of Paypal,denk hierbij aan het bestelnummer, het bedrag en je naam. Hoe deze bedrijven omgaan met jouw persoonsgegevens kan bij de betreffende partijen worden opgevraagd.
 

Een vraag stellen of een klacht indienen

Wanneer je een vraag stelt of een klacht indient of als je telefonisch, per e-mail, per social media of per post contactopneemt met onze (klanten)service, dan vragen wij om persoonsgegevens voor de afhandeling van de vraag of klacht. We gebruiken deze persoonsgegevens/contactgegevens alleen voor dit doel. Gegevens over (de inhoud van) het contact worden eveneensgeregistreerd. Meer informatie over klachten vind je hier
 

Nieuwsbrieven

Je kunt je op de website met je e-mailadres aanmelden voor ontvangst van de nieuwsbrief. De nieuwsbrief bevat informatie over onze producten, diensten en aanbiedingen. Wij verwerken hiervoor alleen je e-mailadres.

Je kunt je onderaan de nieuwsbrief uitschrijven voor de nieuwsbrief als je deze niet langer  wil ontvangen.

De bewaartermijn van je gegevens voor de nieuwsbrief is in principe voor onbepaalde tijd, tenzij jij aangeeft dat je de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen. Je afmelding wordt dan nog wel geregistreerd.
 

Fraude

Om fraude te onderzoeken en tegen te gaan zullen wij als bevoegde autoriteiten dit verzoeken, je persoonsgegevens die bij ons bekend zijn overdragen. Denk hierbij aan politie, justitie, de Belastingdienst en/of andere overheidsinstanties.
 

Social media

Op onze website maken wij gebruik van links naar social media, bijvoorbeeld Facebook. Je wordt via die link naar onze socialmedia account geleid. Op het gebruik van dergelijke social media zijn de voorwaarden waaronder het privacybeleid van de betreffende social media bedrijven vantoepassing.

Wanneer je met ons communiceert via social media of onze pagina deelt op jouw sociale media account, dan kan het zijn dat wij persoonlijke informatie over je ontvangen. Denk  hierbij onder meer aan je (gebruikers)naam, profielfoto, woonplaats, e-mailadres, geslacht en/of andere gegeven die openbaar te raadplegen zijn op je social media account. Wij gebruiken de ontvangen gegevens alleen om zo goed mogelijk op jou te antwoorden en  slaan daarvoor de gegevens die wij ontvangen op bij de andere gegevens die wij van jou hebben.

Wat zijn de doeleinden van het verzamelen en de verwerking van de persoonsgegevens?

Zoals blijkt uit dit privacybeleid worden de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken hoofdzakelijk gebruikt door ons:

  • voor het verantwoord aangaan en  uitvoeren van een koopovereenkomst

− voor het verwerken, factureren en afhandelen vanbestellingen
− om met je te communiceren inzake bestellingen of klacht

  • om je te informeren over het verloop van je bestelling

− om je te informeren over producten,diensten en acties
− om je gegevens te koppelen aan een account

  • voor het onderhouden van een relatie met deklanten

− voor marketingactiviteiten

  • om analyses uit te voeren voor rapportagedoeleinden

− voor het verbeteren,innoveren en optimaliseren van de aangeboden diensten
− voor het beheren van accounts
− voor het correct en veilig uitvoeren van de diensten die Bakker’s Handelsonderneming aanbiedt.
 

Hoe kan je persoonsgegevens bekijken, wijzigen en/of verwijderen?

Veel gegevens kun je zien en zelf beheren als je inlogt op jouw account. Als je het zelf niet kunt aanpassen dan kunnen wij dat doen. Wil je je gegevens inzien, wijzigen of verwijderenen dit kan niet via jouw account of het gaat om persoonsgegevens die niet zichtbaar zijn in jouwaccount,stuur je verzoek dan aan info@boschwijnkopers.nl. 

Voordat wij iets doen naar aanleiding van je verzoek, of informatie aan je verstrekken,  zullen wij je identiteit moeten verifiërenen kunnen vaststellen. Binnen 4 weken zal je een reactie ontvangen op jouwverzoek.
 

Welke rechten heb je nog meer?

Je hebt het recht tegen de verwerking van persoonsgegevens bezwaar te maken indien daar in jouw specifieke situatie redenen voorzijn.

Ook heb je het recht op beperking van verwerking. Dit recht houdt in dat je om beperking     van verwerking van jouw persoonsgegevens kunt verzoeken als de juistheid daarvan niet vaststaat, als de verwerking onrechtmatig is en wij ons zouden verzetten tegen het wissenvan de gegevens, als wij de persoonsgegevens niet meer nodig zouden hebben voor onze doeleinden en jij deze wel nodig hebt en als jij bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking.

Daarnaast heb je het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Dit betekent dat je jouw persoonsgegevens die jij aan ons hebt verstrekt bij ons kunt opvragen en verkrijgen om deze aan een andere partij over te dragen. Stuur je verzoek aan: service@wijnpakkettenonline.nl. Voordat wij iets doen naar aanleiding van je verzoek, of informatie aan je verstrekken, zullen wij je identiteit moeten verifiëren en kunnen vaststellen. Binnen 4 weken zal je een reactie ontvangen op jouw verzoek.
 

Wat is de bewaartermijn van de persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden door Wijnpakkettenonline gebruikt en bewaard conform hetgeen hierover in de wet- en regelgeving is bepaald, namelijk niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor de gegeven worden verzameld en worden verwerkt.

Indien wij specifieke bewaartermijnen hanteren worden deze aangegeven bij het betreffende onderwerp in dit privacybeleid.

Met wie delen wij je gegevens?

Het uitgangspunt is dat je gegevens met zo min mogelijk partijen worden gedeeld. Dat gebeurt alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten en een koopovereenkomst, of als wij daartoe verplicht zijn. Wijnpakkettenonline schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Bij derden moet onder meer worden gedacht aan (tussen)leveranciers, bezorgdiensten en distributeurs.

De informatie moet noodzakelijkerwijs met deze derden worden gedeeld ten behoeve van de uitvoering van de koopovereenkomst. Er worden nooit meer gegevens gedeeld dan noodzakelijk.

Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten je gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker voor Bakker’s Handelsonderneming en hebben wij de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Zoals is aangegeven onder het kopje ‘’Bestellingen’’ wordt ten behoeve van het uitvoeren van de koopovereenkomst ook een deel van je gegevens gedeeld met en via iDeal en Paypal.

Daarnaastkunnen wij op grond van de wet verplicht zijn je gegevens te delen met politie, justitie, toezichthouders en de Belastingdienst. Ook kan een rechter ons bevelen gegevens   te overleggen.
 

Beveiliging

Wijnpakkettenonline gaat uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatgelen genomen om je gegevens te beschermen tegen verlies, oneigenlijke verwerking of onrechtmatig gebruik.

Zo wordt gebruik gemaakt van de geldende standaarden voor informatiebeveiliging zoals een firewall, versleutelingsmaatregelen en SSL certificering ter voorkomen van toegang tot gegevens door onbevoegdederden.

De gebruikersdata worden opgeslagen op locaties die technisch beveiligd zijn. Slechts een selecte groep medewerkers heeft op basis van zijn of haar functieprofiel toegang tot de   data.
 

Meer informatie

Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op  de website van de Autoriteitpersoonsgegevens:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
Dit is ook bevoegde instantie om een eventuele klacht aan te richten.
 

Contact

Je kunt contact met ons opnemen per e-mail via info@boschwijnkopers.nl of je kunt bellen met het telefoonnummer 06-42284605.

COOKIEBELEID

Dit is het cookiebeleid van Wijnpakkettenonline (kvk-nummer: 77335430). In dit beleid tref je alle informatie aan over de cookies die Wijnpakkettenonline gebruikt. 
Wijnpakkettenonline, gevestigd te (5281 HD) Boxtel aan de Breukelsestraat 8, is verantwoordelijk voor de in dit beleid genoemde gegevensverwerking. 

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle gegevens die Wijnpakkettenonline verwerkt.

Onze website en de informatie daarop kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen in onder meer wet- en regelgeving. Het kan dat dit cookiebeleid als gevolg daarvan van tijd tot tijd wordt aangepast. Wij adviseren je dan ook altijd de website regelmatig te raadplegen. De actuele versie van het cookiebeleid is altijd te vinden op de websites. Neem het beleid regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.In het beleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op: 6 november 2020

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein, eenvoudig tekstbestandje dat jouw computer of ander mobiel apparaat opslaat wanneer een van onze websites worden gebruikt. De cookies worden met pagina’s van de website en/of Flash-applicaties meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek van de website naar onze servers teruggestuurd worden.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze websites. Ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen wij onder meer het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken. Cookies en overige technieken worden gebruikt bij vrijwel alle bestaande webwinkels.

Toestemming voor het gebruik van cookies

Voor het gebruik van cookies is jouw voorafgaande toestemming vereist. Wanneer je onze website bezoekt verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies en voor welke cookies jij toestemming kunt geven.  Deze toestemming wordt gegeven door aan te geven welke cookies jij wel of niet toestaat, en deze keuze en je toestemming worden bevestigd door op ‘’OK’’ te drukken. Je toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden. Alleen als jij hier toestemming voor hebt gegeven, plaatsen wij cookies.

Je toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken middels een duidelijk zichtbare link op de website.

Welke cookies gebruiken wij?

Functionele cookies
Hiermee kunnen wij de website correct laten functioneren en is deze gebruikersvriendelijker voor de bezoeker. Voorbeeld hiervan zijn het opslaan van je inloggegevens of wat je in je winkelmandje hebt gestopt.

Analytische cookies
Hiermee wordt het websitegebruik onderzocht. Iedere keer wanneer je een website bezoekt wordt er een anonieme cookie gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Analytische cookies dienen alleen voor statistische doeleinden. De statistieken geven onder meer inzicht in hoe vaak de webwinkel wordt bezocht en waar deze kan worden verbeterd in het voordeel van de bezoekers.

Door deze cookies kunnen onder meer de volgende data worden verzameld:

 • het aantal unieke bezoekers van de website
 • hoe vaak gebruikers de website bezoeken
 • welke pagina’s bezoekers bekijken
 • hoe lang bezoekers een bepaalde pagina bekijken
 • bij welke pagina bezoekers de website verlaten

Social media cookies van derden
Social media cookies worden door de social media websites zelf geplaatst, zoals Facebook maar ook een Google plattegrond.  Wanneer je op onze website een social media button aanklikt wordt een social media cookie geplaats. De social media partij kan jouw IP-adres herkennen op het moment dat je een pagina van onze website wil delen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaring die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. 

Advertentiecookies
Op onze websites tref je promoties en advertenties aan van onszelf. Om deze promoties en advertenties relevant te houden maken wij gebruik van cookies. De advertentiecookies maken mogelijk dat wij bijvoorbeeld kunnen bijhouden welk advertenties je al hebt gezien en hoe vaak. Zo voorkomen de cookies dat je steeds dezelfde advertentie te zien krijgt en wordt bijgehouden of er bestellingen worden geplaats naar aanleiding van advertenties. 

Cookies blokkeren en verwijderen

Je kunt cookies te alle tijden eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je je internetbrowser zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het gebruik van websites.

Ben je ervan bewust dat als je cookies blokkeert wij niet kunnen garanderen dat onze websites goed blijven werken. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of dat je de websites zelfs helemaal niet meer kunt bezoeken. Daarnaast betekent het blokkeren van cookies niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op jouw interesses.

Hoe je de instellingen voor cookies kunt aanpassen verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser, of klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van je browser te gaan.

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen- websites-opgeslagen
GoogleChrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop& hl=nl
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/kb/278835
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL

Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies

Er kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en
op een van onze websites wordt ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content). Denk hierbij aan bijvoorbeeld YouTube video's. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wij hebben echter geen zicht of controle op wat deze derde partijen met hun cookies doen. 

Het kan ook voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wijzelf niet altijd op de hoogte zijn. Kom je op onze website onvoorziene cookies tegen die je niet kunt terugvinden in ons overzicht? Laat het ons weten door een e-mailbericht te sturen op service@wijnpakkettenonline.nl. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.
 
Het privacybeleid van Wijnpakkettenonline

Met het gebruik van sommige cookies worden ook persoonsgegevens verwerkt. In het privacybeleid kun je lezen hoe wij met je persoonsgegevens omgaan. 

Contact

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op met info@boschwijnkopers.nl.
 
Klik hier voor het gehele cookieoverzicht