Klachten

Klachtenafhandeling
Indien u een klacht heeft kunt u deze e-mailen naar info@boschwijnkopers.nl. Binnen 24 uur nemen wij uw klacht in behandeling. U wordt hiervan per email op de hoogte gehouden. Ook is het mogelijk om te bellen met onze klantenservice 0642284605. Wij zullen dan in overleg met u uw klacht bespreken en tot een oplossing komen. Te allen tijde ontvangt u per email een ontvangstbevestiging van uw klacht. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur waarbij wij zijn aangesloten. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Geschillen  
Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar de algemene voorwaarden.